Wappen

Lilla Wappen deltagarlista

I skrivande stund är alla 200 platser tagna, men det går att skriva upp sig på kölistan. Sista avanmälningsdag är 20.9 kl 12:00. Följande personer har godkänt att deras namn publiceras över listan på anmälda: Aksel Pohto Alexander Eriksson Alexander Bjarnason Alexander ”Bocken” Bock Alexander Nyberg Alexandra Ramstedt Alexandra Vikström Alexandra Lindroos Alma Ruonamo Alina…

Errores S:tae Valpurgis

Våren är här igen och det är dags för en av årets absolut största höjdpunkter, nämligen wappen. Wappen kännetecknas av många saker; tal och sång på Vårdberget, mösspåläggning, middag, fest och naturligtvis veckans höjdpunkt som är utgivningen av Errores S:tae Valpurgis.

Eldprowet | The ”Eldprowet”

Det legendariska Eldprowet ordnas av Teknologkomissionen för första årets teknologstuderande i Åbo, traditionsenligt 29.4. Både Åbo Akademis och Turun Yliopistos teknologer deltar, även kemister brukar delta.

ESF-Challenge | The ESF-Challenge

ESF-Challenge är ett evenemang som ordnas under wappveckan varje år den 29.4.Själva ESF-Challenge är på det stora hela väldigt likt en gulisintagning där man anmäler sig i lag för att delta på en sorts “scavenger hunt” runt campusområdet.