Studentkårernas wappvideo 2021

Alla studenkårer i Finland vill önska alla studerande en glad vappen med en gemensam video!

ÅAS önskar tillsammans med de andra studentkårerna alla en glad vappen!

Följ med studentmössans resa genom studiestäderna. I år firar studentkårerna i Finland vappen 2021 tillsammans men på distans.


All student unions in Finland want to wish all students a Happy May Day with a video we made together!

ÅAS, together with the other Student Unions, wishes everyone a Happy May Day celebration!
Follow the student cap’s journey through the student cities. This year, the student unions in Finland celebrate May Day (Wappen) 2021 together but from a distance.

Video edit: Niklas Grönholm & Julia Liewendahl
Music: Meet & Fun! – Ofshane