Errores S:tae Valpurgis

Errores S:tae Valpurgis (2019)

Våren är här igen och det är dags för en av årets absolut största höjdpunkter, nämligen wappen. Wappen kännetecknas av många saker; tal och sång på Vårdberget, mösspåläggning, middag, fest och naturligtvis veckans höjdpunkt som är utgivningen av Errores S:tae Valpurgis. Jag vet vad ni tänker, vad är Errores? Jo, Errores är ett litterärt mästerverk som ges ut årligen (eller de år det finns en chefredaktör) till studerande under wappen. Innehållet skapas av studerande för studerande och behandlar allt från studier till vardag, bingo och mycket annat. 

Precis som med resten av wappen har Errores tagit en liten paus de två senaste åren, men nu när wappen igen firas som vanligt ges också Errores ut. Eftersom wappen har många viktiga traditioner finns det naturligtvis också en tradition kring Errores utgivningen. Så om du vill få tag på ditt alldeles egna exemplar av årets bästa tidning ska du ta dig till domkyrkan i Åbo kl. 00.00, natten mellan 29.4 och 30.4. Jag garanterar att det är värt det! 

Vad innehåller då årets nummer? Utan att förstöra överraskningen kan jag berätta lite kort om det du kommer få läsa i tidningen. Naturligtvis kommer vi att förklara allt som hänt sedan det senaste numret kom ut 2019 så att alla som börjat studera efter det vet vad som hänt. Vi kommer också mer ingående berätta om både vad Errores är och vad wappen är. Det kommer även finnas ekonomiska råd och en förhandstitt på nästa års kursutbud. Förutom det här finns det mycket mer men om du vill veta vad det är måste du komma och hämta ett exemplar. 

Så om du alltså vill läsa detta storslagna mästerverk, vilket du ju naturligtvis vill göra, kom då till domkyrkan vid midnatt natten till wappen, där ett gäng glada wappenfirare kommer stå och dela ut Errores. Hoppas att vi ses där för det här vill du inte missa! 

***

Spring is here again and it is time for one of the absolute highlights of the year, namely wappen. Wappen is characterized by many things; speeches and singing at Vårdberget, putting on the student hat, May Day dinner, partying and, naturally, the peak of the week which is the distribution of Errores S:tae Valpurgis. I know what you are thinking, what is Errores? Well, Errores is a literary masterpiece that is distributed yearly (or the years when there is an editor-in-chief) to students in time for wappen . The contents are created by students for students and touches upon everything from studies to everyday life, bingo and much more. Please note that the magazine Errores is written in Swedish. 

Just as with the rest of wappen, Errores has taken a bit of a break for the past two years, but now that wappen is back, so is the distribution of Errores. Since there are many important traditions surrounding wappen, there is naturally a tradition around the distribution of Errores and if you want to get your very own copy of the best magazine of the year you should head to the Turku cathedral at midnight, the night between the 29th and 30th of April. I guarantee you it is worth it! 

What you expect from this year’s issue? Without giving away the surprise, I can shortly explain a little bit of what you can read about in the magazine. Naturally, we will explain everything that has happened since the last issue was released back in 2019 so that every student who began their studies after that will know what has happened. We will also explain more in depth both what Errores is and what wappen is and entails. There is also going to be some economic advice and a preview of next year’s courses. Besides this, there is also a lot more, however, if you want to know what that is, you will have to come pick up a copy. 

So, if you want to read this grand masterpiece, which of course you want to, then come by the cathedral at midnight the night before wappen, where a gang of happy wappen-celebraters will be giving out Errores. Hope to see you there because you do not want to miss this!